Международна среща на Q-Service Truck

Международна среща на Q-Service Truck

На 4 и 5 ноември 2022 г. в Краков (Полша) се състоя първата международна среща на сервизи от концепцията Q-Service Truck от всички страни в Европа.

На проведената в началото на месец ноември среща в Краков, Полша ясно се демонстрира международния характер на проекта Q-Service Truck. Тази година, освен сервизи от Полша, на срещата присъстваха и тези от Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и Литва. Гости бяха и представители от държави, които скоро ще се присъединят голямото международно семейство на Q-Service Truck. В света на международните превози, които не познават граници, е от огромна важност сервизите от концепцията да си сътрудничат и съдействат в обслужването на клиенти по международните маршрути.

В срещата, освен представители на сервизната концепция, участие взеха и ключови партньори - Castrol, Mann Filter, Bosch, Prometeon. На специални щандове всеки партньор демонстрира в детайл продукти от своето портфолио насочени изключително към сервизите за товарни автомобили.

Събитието беше съпътствано от богата и интересна програма - посещение на Стария град в Краков и в най-известната солна мина в региона - Величка, включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.